Cho thuê xe tải

Hotline: 0989.83.4048 - Tell: (04)22 388.159

Fax: (04)3 7959449 - Mail: vanphongxehanoi@gmail.com

Công ty Vận tải Hà nội  trên:

Youtube - Facebook - Google plus


Chúng tôi cung cấp tới khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp như: Cho thuê xe tải, xe cẩu giao nhận vận chuyển hàng hóa. Cẩu nâng hạ xê dịch, cẩu lắp đặt. Phục vụ trọn gói, theo ca, theo tháng. Vận tải Container, vận chuyển hàng hóa bắc nam, chuyển xe ô tô nam bắc.

CHO THUÊ XE TẢI
 
Thuê xe tải nhỏ
Thuê xe tải nhỏ
Giá: Liên hệ
 
Thuê xe tải chở hàng
Thuê xe tải chở hàng
Giá: Liên hệ
 
Cho thuê xe tải chở hàng tại hà nội
Cho thuê xe tải chở hàng tại hà nội
Giá: Liên hệ
 
Cho Thuê Xe Tải 2 Tấn
Cho Thuê Xe Tải 2 Tấn
Giá: Liên hệ
 
Cho Thuê Xe Tải 8 Tấn
Cho Thuê Xe Tải 8 Tấn
Giá: Liên hệ
 
Cho thuê xe tải 5 tấn
Cho thuê xe tải 5 tấn
Giá: 20 000 đ
 
Cho thuê xe tải nhẹ (5 tạ 7 tạ 1 tấn)
Cho thuê xe tải nhẹ (5 tạ 7 tạ 1 tấn)
Giá: 10 000 đ
 
Dịch vụ chở hàng thuê
Dịch vụ chở hàng thuê
Giá: Liên hệ
CHO THUÊ XE CẨU
 
Nhận cẩu hàng
Nhận cẩu hàng
Giá: Liên hệ
 
Cho thuê cẩu 7 tấn
Cho thuê cẩu 7 tấn
Giá: Liên hệ
 
Cho thuê cẩu tự hành 8 tấn
Cho thuê cẩu tự hành 8 tấn
Giá: Liên hệ
 
Cho thuê cẩu 10 tấn
Cho thuê cẩu 10 tấn
Giá: Liên hệ
 
Cho thuê cẩu 3 tấn
Cho thuê cẩu 3 tấn
Giá: Liên hệ
 
Cho thuê cẩu 2 tấn
Cho thuê cẩu 2 tấn
Giá: Liên hệ
 
Cho thuê cẩu 5 tấn
Cho thuê cẩu 5 tấn
Giá: Liên hệ
 
Cho thuê xe tải gắn cẩu
Cho thuê xe tải gắn cẩu
Giá: Liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG
 
Cho thuê xe nâng Komatsu
Cho thuê xe nâng Komatsu
Giá: Liên hệ
 
Cho thuê xe nâng 10 tấn 11 tấn 12 tấn
Cho thuê xe nâng 10 tấn 11 tấn 12 tấn
Giá: Liên hệ
 
Cho thuê xe nâng 7 tấn 8 tấn 9 tấn
Cho thuê xe nâng 7 tấn 8 tấn 9 tấn
Giá: Liên hệ
 
Cho thuê xe nâng 4 tấn 5 tấn 6 tấn
Cho thuê xe nâng 4 tấn 5 tấn 6 tấn
Giá: Liên hệ
VẬN CHUYỂN CONTAINER
 
Vận chuyển container hải phòng về hà nội
Vận chuyển container hải phòng về hà nội
Giá: Liên hệ
 
Vận Chuyển Hàng Hóa Hà Nội Đi Hải Phòng
Vận Chuyển Hàng Hóa Hà Nội Đi Hải Phòng
Giá: Liên hệ
 
Thách thức của vận tải biển Việt Nam
Thách thức của vận tải biển Việt Nam
Giá: Liên hệ
 
Vận tải đường biển nội địa 2014
Vận tải đường biển nội địa 2014
Giá: Liên hệ
VẬN CHUYỂN BẮC NAM
 
Vận chuyển ô tô
Vận chuyển ô tô
Giá: Liên hệ
 
Vận chuyển xe tải
Vận chuyển xe tải
Giá: Liên hệ
 
Nhận vận chuyển hàng hóa bắc nam
Nhận vận chuyển hàng hóa bắc nam
Giá: Liên hệ
 
Vận chuyển ô tô bằng đường sắt
Vận chuyển ô tô bằng đường sắt
Giá: Liên hệ
 
Vận chuyển xe ô tô từ bắc vào nam
Vận chuyển xe ô tô từ bắc vào nam
Giá: 5 000 000 đ
 
Dịch vụ vận chuyển xe đạp bắc nam
Dịch vụ vận chuyển xe đạp bắc nam
Giá: Liên hệ
 
Gửi xe ô tô bằng tàu hỏa
Gửi xe ô tô bằng tàu hỏa
Giá: Liên hệ
 
Vận chuyển hàng hóa bắc nam bằng đường bộ
Vận chuyển hàng hóa bắc nam bằng đường bộ
Giá: Liên hệ